Pagina principală

Despre Venczel József

Scurt istoric al școlii

Direcțiunea

Personalul angajat

Elevii

Fotografii

Date de contact

Admitere

Program de lucru cu publicul

Calendar școlar

Lista functiilor plătite din fonduri publice

Raport de analiză a activității desfășurate în anul școlar 2018-2019

Planul de actiune 2020-2025

Plan managerial 2018-2019

Achizitii 2020

Proiect ROSE Procedura op. nr. 1 în format PDF

Proiect ROSE Procedura op. nr. 2 în format PDF

Proiect ROSE  Lista cadrelor selectate

Anunt Proiectul Erasmus +

Dezbatere   Educatia ne unește Fotografii
Bine ați venit pe pagina noastră!

Informații despre noi

Liceul Tehnologic  „Venczel Józsefdin Miercurea Ciuc face parte dintre școlile din filiera tehnologică ale  județului Harghita.

Profilurile existente în școală sunt Resurse naturale și protecția mediului, respectiv Tehnic. Clasele din fiecare formă de învățământ  (de zi – clase liceale și profesionale, seral, postliceal au specializări din cadrul acestor profiluri.  

        Specializările la care se pot înscrie elevii sunt: industrie alimentară, silvicultură, fabricarea produselor din lemn, chimie industrială, protecția mediului. Calificările profesionale ale claselor diferă în funcție de nivelul de studiu. Limba de predare în școală este limba maghiară.

Activitatea instructiv-educativă se desfășoară în 20 de săli de clasă, 1 cabinet multimedia, 5 laboratoare specializate bine dotate, 2 cabinete de informatică, 1 atelier, 1 bibliotecă și 1 sală de lectură.

În liceul nostru există psiholog școlar, iar 3 unități școlare învecinate sunt deservite de un cabinet medical cu personal specializat.

În anul școlar 2014-2015 sunt  înscriși în instituția noastră de învățământ 578 de elevi. În școală lucrează 59 de salariați dintre care 41 sunt cadre didactice și maiștri instructori, iar 18 persoane fac parte din personalul didactic auxiliar și nedidactic.